خروج لاستیک خودروهای سواری از شمول قیمت گذاری
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از خروج لاستیک خودروهای سواری از شمول قیمت گذاری خبر داد.

صدیف بیک زاده دیروز با اعلام این خبر، خارج شدن لاستیک سواری از شمول قیمت گذاری را سبب کاهش قیمت بازار آزاد دانست و گفت: با توجه اختلاف ۱۰۰ درصدی قیمت بازار و مصوب لاستیک سواری که این افزایش نه نصیب تولیدکنندگان و نه واردکنندگان می‌شد، کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفت که لاستیک سواری از شمول قیمت گذاری با رعایت ضوابط قیمت گذاری خارج شود.وی ادامه داد: بر اساس این تصمیم، نرخ گذاری لاستیک براساس ضوابط قیمت گذاری هیأت تعیین و تثبیت توسط واحد‌های تولیدی انجام می‌گیرد.مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت مدعی شد: با این تصمیم قیمت بازار آزاد لاستیک سواری کاهش یافته و ضمن افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت بازار، تولیدکنندگان می‌توانند متناسب با هزینه‌های تولید افزایش یافته، ادامه تولید داشته باشند.

نسخه مناسب چاپ