یک میلیون روستایی امسال از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند
هزار و ۶۳۸ روستا با جمعیتی معادل ۹۷۹ هزارنفر تا پایان امسال تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی سالم قرار می گیرد.

علی سیدزاده دبیر کارگروه ملی اطلاع رسانی آب و فاضلاب کشور با اعلام این مطلب به خبرگزاری صداوسیما و با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۰۵ روستا آبرسانی شده است، افزود: در این تعداد روستا بیش از ۵۵۳ هزار نفر از آب شرب باکیفیت و پایدار برخوردار شده اند.

وی با بیان اینکه ۸۶ درصد از روستا‌های کشور از آب شرب برخوردار بوده اند که این رقم درحال حاضر ۷۶ درصد است، گفت: ۸۵ تا ۹۰ درصد تامین آب شرب روستا‌ها به منابع آب زیرزمینی وابسته است که به دلیل خشک شدن این منابع یا فرسودگی شبکه انتقال آب، تامین آب بخشی از این روستا‌ها با مشکل مواجه شده است که با اجرای طرح آبرسانی به تک روستا‌ها و تکمیل مجتمع آبرسانی، اقدامات موثری در حل مشکل تامین آب شرب این مناطق انجام شده است.

دبیر کارگروه ملی اطلاع رسانی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، آبرسانی به ۲۰ هزارو ۷۷۴ روستا با جمعیت ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزارنفر تا پایان سال است، ادامه داد: تا پایان سال جاری بیش از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر از جمعیت روستایی کشور به آب شرب پایدار متصل خواهند شد که این رقم در نیمه سال ۱۴۰۰ به بیش از ۹ میلیون نفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه آبرسانی به روستا‌ها در قالب پویش الف ب ایران عملیاتی خواهد شد، گفت: طبق هدف گذاری در این پویش هر هفته ۳۰ روستا به آب شرب با کیفیت و پایدار متصل می‌شود.

سیدزاده افزود: در اجرای طرح آبرسانی به تک روستا‌ها و تکمیل مجتمع آبرسانی، همه تجهیزات مورد نیاز از تولیدات داخلی تامین شده است که این رویه سبب رونق صنایع داخلی هم شده است.

نسخه مناسب چاپ