وزارت نفت وظیفه‌ سبدگردانی صندوق پالایشی یکم را ندارد
وزارت نفت وظیفه‌ای در زمینه سبدگردانی صندوق پالایشی یکم ندارد و تمام اختیارات لازم را به سازمان خصوصی‌سازی سپرده‌ایم.

هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا برای بازارگردانی سهام صندوق پالایشی یکم اقدامی از سوی وزارت نفت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی) انجام شده یا خیر، تصریح کرد: پیگیری وضعیت صندوق پالایشی یکم در اختیار سازمان خصوصی سازی است و وزارت نفت مسئولیت‌های خود را درباره ثبت صندوق که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیگیر انجام آن بود، انجام داده است.

نسخه مناسب چاپ