گمرک: تراز تجاری کشور در آبان مثبت شد
کارنامه تجارت خارجی کشورمان در آبان ۶میلیارد و ۳۰۲میلیون دلار بوده که سهم صادرات در این ماه ۳ میلیارد و ۲۱۰میلیون دلار و واردات هم ۳ میلیارد و ۹۲میلیون دلار بوده است که با سبقت گرفتن صادرات از واردات، تراز تجاری ماه آبان مثبت ۱۱۸میلیون دلار شده است.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ضمن اعلام این مطلب با اشاره به اینکه در آبان صادرات کشور از لحاظ وزنی ۱۰ میلیون و ۲۴۸هزار تن و واردات ۲ میلیون و ۵۴۹هزار تن بوده است که وزن صادراتی کشور در این ماه چهار برابر واردات است، گفت: کشورمان در هشت ماهه نخست سال ۱۹ میلیون و ۳۴۸هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۳۵۳میلیون دلار کالا به عراق صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۸ر۲۴ درصد رشد داشته است، میزان صادرات هشت ماهه به عراق ۵ر۲۵ درصد وزن کل صادرات و ۲۵درصد ارزش کل صادرات کشور را در بر می‌گیرد. وی گفت: صادرات کشور به عراق هم در آبان ۴۹۸میلیون دلار بوده است که در میزان و ارزش صادراتی هشت ماهه در رتبه نخست کشورهای خریدار کالای ایرانی است اما در ماه آبان رتبه دوم را دارا است.

وی افزود: همچنین کشور چین ۱۸میلیون و ۱۹۰هزار تن کالا از ایران به ارزش ۵ میلیارد و ۳۵۱میلیون دلار وارد کرده که ۲۴درصد وزن و ۲۵درصد ارزش صادراتی ایران را به خود اختصاص داده است. این کشور در آبان با خرید ۹۱۲میلیون دلار کالای ایرانی، رتبه دوم هشت ماهه و رتبه نخست آبان را در مقاصد صادراتی به دست آورده است.

لطیفی در خصوص سومین مقصد کالاهای صادراتی گفت: سومین مقصد کالاهای صادراتی کشورمان در هشت ماهه نخست امسال امارات متحده عربی با ۹میلیون و ۹۵۶هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۲۵هزار تن بوده که صادرات کشور به آن ۴ر۲۸ درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه رشد داشته است و این کشور ۱۳درصد وزن و ۷ر۱۲ درصد کل ارزش صادراتی کشور را از ابتدای سال به خود اختصاص داده است. امارات در آبان ۴۵۲میلیون دلار از ایران کالا وارد کرده است.

سخنگوی گمرک تصریح کرد: ۷ر۶ درصد وزن و ۵ر۷ درصد ارزش صادرات کشور به ترکیه با ۵میلیون و ۵۹ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸میلیون دلار بوده است که ۴۲درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه ۸ماهه سال ۹۸نشان می‌دهد. ترکیه در ۸ماهه گذشته چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی و با ۱۲۹میلیون دلار در آبان پنجمین مقصد در این ماه به شمار می‌رود و افغانستان با ۴ میلیون و ۷۴۴هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۱۸میلیون دلار و سهم ۲ر۶ وزن و ۷درصد ارزش صادرات ۸ ماهه با رشد ۲ر۱۵ درصدی از لحاظ وزن و ۳ر۱ درصدی از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه مواجه بوده است که در هشت ماهه گذشته مقصد پنجم کالاهای صادراتی ایران به شمارمی آید و با واردات ۱۹۳میلیون دلاری کالا از ایران در ماه آبان، چهارمین مقصد کالاهای صادراتی در این ماه بوده است. لطیفی در پایان افزود: کل صادرات کشور در هشت ماهه نخست امسال ۷۵میلیون و ۸۲۱هزار تن کالا به ارزش ۲۱میلیارد و ۴۴۸میلیون دلار بوده است که سهم این پنج کشور با ۵۷ میلیون و ۲۹۷هزار تن و ارزش ۱۶میلیارد و ۵۶۵ میلیون دلار، ۵ر۷۵ درصد وزن و ۷۷درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.

گمرکات کشور در هفته جاری تعطیل نیست

خبر دیگری حاکی است فعالیت های مرتبط با تجارت خارجی در گمرک به ویژه ترخیص کالاهای اساسی و نهاده های تولید در هفته جاری تعطیل نیست. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، احمد ذاکری معاون معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران اظهار داشت: در جهت اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا و از آنجا که گمرک مرزبان اقتصادی است و کشور هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و خدمات این سازمان در این شرایط کشور الزامی و ضروری است، بنابراین ضمن اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا در قطع زنجیره شیوع کرونا با به حداقل رساندن حضور پرسنل و استفاده حداکثری از سازمان الکترونیک، خدمات این سازمان به ذینفعان ادامه خواهد یافت.

نسخه مناسب چاپ