ادارات مالیاتی در شهرهای قرمز تا پایان هفته تعطیل است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: ادارات مالیاتی استان‌هایی که وضعیت قرمز دارند تا پایان هفته تعطیل است.

به گزارش فارس، امید علی پارسا اعلام کرد: در اجرای مصوبات جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصاحبه اخیر جناب آقای انصاری معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی طی هفته جاری، حسب تصمیمات متحده در جلسه فوق العاده شورای محترم معاونان سازمان مقرر شد به منظور قطع زنجیره ویروس کرونا اقدامات ذیل انجام پذیرد:

۱- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها قرمز اعلام شده تا پایان هفته جاری تعطیل هستند.

۲- ادارات امور مالیاتی شهرهایی که وضعیت بیماری کرونا در آنها نارنجی یا زرد اعلام شد، تابع شرایط و تصمیمات ستاد مبارزه با کرونای استانی خواهد بود.

۳- معاونان سازمان و سایر اعضای شورای معاونان به منظور انجام هماهنگی های لازم و راهبری امور سازمان بطور مستمر در محل کار خود حضور خواهند داشت.

۴- چگونگی حضور کارکنان ستاد سازمان، ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران و ستاد ادارات کل امور مالیاتی تا پایان هفته جاری به عهده معاونان ذیربط سازمان، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل مربوط است.

بدیهی است چنانچه در جهت اجرای دقیق، صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی وجود یک یا چند نفر از کارکنان لازم و ضروری باشد، حضور این دسته از کارکنان با تشخیص مدیر کل امور مالیاتی ذیربط الزامی است.

نسخه مناسب چاپ