وزیر ارتباطات: سامانه جامع تجارت عملیاتی شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن «سامانه جامع تجارت» برای مبارزه با فساد خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در توییتر خود نوشت: در تاریخ ۹ر۹ر۹۹ بالاخره «سامانه جامع تجارت» یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیک دولت دوازدهم وارد مرحله عملیاتی شد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.به گزارش ایرنا، سامانه جامع تجارت ایران یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را حل خواهد کرد. این سیستم‌های تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصت‌ها آسان‌تر می‌کند.

نسخه مناسب چاپ