نامه دانشجویان دکتری به وزیر علوم درباره آزادسازی مدرک‌
جمعی از دانشجویان دکتری در نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار رفع مشکلات ایجاد شده در آزادسازی مدرک دکتری خود شدند.‌

به گزارش مهر، جمعی از دانشجویان دکتری عضو کمپین مطالبات دکتری وزارت علوم، در نامه‌ای به دکتر منصور غلامی، از او خواستند به وضعیت عدم آزادسازی مدارک دکتری توسط سازمان امور دانشجویان رسیدگی کند.‌

در نامه آنها آمده است، آزادسازی مدرک دکتری دانشجویانی که از دوره فرصت مطالعاتی استفاده کرده‌اند به دلیل برخی مصوبات و بعضاً رویه‌های نانوشته سازمان امور دانشجویان با مشکلات تعریف نشده بسیاری همراه است.‌

دانشگاه‌های محل تحصیل و امور حقوقی سازمان امور دانشجویان، بدون اعلام و ابلاغ قبلی، دانشجویان را مکلف کرده تا برای آزادسازی مدرک دکتری، ابتدا ارز دریافتی دوره فرصت مطالعاتی را به نرخ روز تسویه و پرداخت کنند.‌

این تکلیف جدید درحالی است که تا پیش از آن چنین الزامی وجود نداشته و پس از مراجعه حضوری و پیگیری مشخص شد که سازمان امور دانشجویان به دنبال تفکیک آزادسازی مدرک دکتری از دوره فرصت مطالعاتی بوده و مدعی است که فرصت مطالعاتی مشمول قانون لغو تعهد آموزش رایگان نمی‌شود و آزادسازی آن با عدم کاریابی دولتی دانشجو امکان‌پذیر نیست.‌

لذا آزادسازی مدرک دکتری یا از طریق بازپرداخت ارز به نرخ روز یا با پرداخت یک سال بیمه از طرف دانشجو امکان‌پذیر خواهد بود.‌

اِعمال و اجرای چنین مقرره‌ای؛ اولاً از آنجا که این موضوع در هنگام پرداخت ارز به اطلاع دانشجویان نرسیده و از این موضوع آگاهی نداشته‌اند، مشمول تخلف عمل نکردن به تعهدات بیان شده و مکتوب (از سوی سازمان امور دانشجویان) است.‌

ثانیاً تسری دادن این مصوبه به گذشته، موجب نقض اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است.‌

ثالثاً حقوق مکتسب و قبلی دانشجویانی که بر اساس مصوبات وقت سازمان به فرصت مطالعاتی رفته‌اند را ضایع می‌کند.‌

نسخه مناسب چاپ