حکمت نهج البلاغه
دنیا پس از چموشی‌هایش به ما روی می‌آورد، مانند شتر بدخویی که به بچه خود مهربان می‌شود. [سپس این آیه را تلاوت فرمود:] ما اراده داریم که بر مستضعفان روی زمین منت نهیم و آنان را پیشوایانی قرار دهیم و وارثان [قدرت و نعمت زورگویان] سازیم.

نسخه مناسب چاپ