افتتاح انجمن حقوق ورزشی یا موازی کاری با معاونت حقوقی؟
سرویس وزشی: مسلماً یکی از مشکلات عمده و اساسی در حوزه ورزش، عدم اشراف به امور حقوق ورزشی است و تقویت این حوزه از ورزش لازم و ضروری است.
ولی راه اندازی انجمن حقوق ورزشی درزیر مجموعه تشکیلاتی که به شکل وزارتخانه اداره می‌شود و طبق استانداردهای موجود باید به شکل معاونت فعالیت داشته باشد، عجیب و خارج از عرف به نظر می‌رسد.
ظاهراً در داخل خود وزارت ورزش هم روی فعالیت این انجمن حساب ویژه ای باز نشده است، زیرا برای حوزه حساس و مهم حقوق ورزشی، تشکلاتی در سطح انجمن که خود زیر مجموعه فدراسیون انجمن‌های ورزشی خواهد بود، جایگاه ویژه ای به نظر نمی‌رسد.
وظایف این انجمن در قالب معاونت حقوقی وزارت ورزش می‌گنجد و دلیلی برای راه اندازی انجمن حقوق ورزشی وجود ندارد.
در مراسم افتتاح این انجمن مشخص بود که هنوز هیچ برنامه مدون و مشخصی برای فعالیت این مجموعه تدوین نشده . زیرا هیچ یک از سخنرانان به حوزه وظایف و نحوه خدمات این انجمن اشاره نکرده و صرفاً به کلی گویی پرداخته‌اند.
نکته جالب اینکه یکی از سخنرانان مراسم هدف از تشکیل این انجمن را آشنایی ورزشکاران، مربیان و داروان با حقوق ورزشی خود دانست. در حالی که حقوق ورزشی یک بحث تخصصی است و لزومی ندارد که ورزشکار، مربی و داور به این امور آشنایی داشته باشند. اهالی ورزش باید صرفا به ورزش بپردازند و دفاع از حقوق آنها در داخل و خارج از کشور بر عهده کارشناسان مربوطه است که نیازی به داشتن انجمن نیست و معاونت حقوقی وزارت ورزش وظیفه محقق کردن چنین امری را بر عهده دارد.
تشکیل این انجمن به نوعی موازی کاری با معاونت حقوقی وزارت ورزش باشد که در صورت عدم تفکیک وظایف، مشکلات جدیدی در این حوزه به وجود خواهد آمد.

نسخه مناسب چاپ