توزیع بسته‌های معیشتی عیدانه در میان نیازمندان امیرآباد مغان
‏ دامغان ـ خبرنگاراطلاعات:رئیس کمیته امدادمنطقه ی امیرآباد گفت:درهفته ی احسان ونیکوکاری وهمزمان بامبعث نبی مکرم اسلام (ص)تعداد ۸۰۰ بسته کالای غذایی و ۸۰۰ بسته عیدانه در میان نیازمندان منطقه ی امیرآبادتوزیع شده است. مهدی رومنانی افزود:کمیته امدادامیرآباددامغان در هفتمین رزمایش مواسات وهمدلی وکاروان احسان ونیکوکاری که باهمکاری بخشداری سپاه وخیرین نیک اندیش منطقه برگزارگردیداقدام به توزیع این کمک‌های مؤمنانه کرده است. ‏

نسخه مناسب چاپ