کرونا ‌سینماهای تهران را ‌تعطیل کرد‌
سینماها بار دیگر به دلیل قرمز شدن وضعیت تهران ازنظر کرونای تعطیل شدند و این در حالی است که جایگاه آن به تازگی از سطح شغلی سوم به دوم تغییر یافته بود.‌

به گزارش سایت هنروتجربه، با اعلام وزارت بهداشت مبنی بر قرمز شدن وضعیت کرونایی شهر تهران، سینماهای این کلانشهر تا بهبود شرایط به حالت نارنجی یا زرد تعطیل خواهد بود.‌

نسخه مناسب چاپ