برگزاری نشست «گروه ۲۴» به ریاست ایران
نشست روسای بانک های مرکزی و وزرای اقتصاد «گروه ۲۴» در رابطه با سلسله جلسات جانبی اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول به ریاست رئیس کل بانک مرکزی ایران و با حضور روسای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی عصر دیروز به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بررسی شرایط اقتصاد جهانی، کمک به روند بهبود اقتصادی کشورهای در حال توسعه پس از پاندمی کرونا و ارتقای همکاری بین اعضا از موضوعات اصلی این نشست بود.همچنین چگونگی حمایت سازمان‌های بین‌المللی مانند «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و «بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه» از اقتصاد کشورهای در حال توسعه، افزایش حجم تسهیلات دهی سازمان‌های بین‌المللی به کشورهای در حال توسعه و در نظر گرفتن نرخ‌های بهره پایین برای این تسهیلات و تنفس به وام‌های قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در همین حال، ضرورت ارتقای همکاری بین‌المللی به منظور بهبود اقتصادی بهتر و مناسب همه کشورها در شرایط پس از پاندمی کرونا و تقویت روند همگرایی جهانی در زمینه سطح درآمد سرانه بین کشورها در مقطع حساس کنونی، تداوم حمایت اجتماعی به ویژه برای جمعیت های آسیب پذیر از محورهای مورد تاکید نشست فوق بود.

نسخه مناسب چاپ