شیراز تا شهریور ۱۴۰۰ پایتخت کتاب ایران خواهد ماند‌
مهلت شیراز، به دلیل شیوع کرونا به عنوان پایتخت کتاب ایران تا شهریور ۱۴۰۰تمدید شد.‌

ابراهیم حیدری، مدیر کل دفتر مطالعه و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ابقای شیراز به عنوان پایتخت کتاب ایران گفت: بعید می‌دانم بتوان دوباره مهلت شیراز به عنوان پایتخت کتاب ایران را برای اجرای برنامه‌ها در زمینه کتابخوانی تمدید کرد. یک بار به این شهر برای اجرای برنامه‌هایش مهلت داده‌ایم؛ سال گذشته به دلیل اینکه در ۷۰درصد رو‌زها شیراز از نظر میزان شیوع کرونا قرمز بود، این تصمیم گرفته شد که مجدداً فرصتی به این شهر داده شود تا برنامه‌های خود در حوزه کتابخوانی را ادامه دهد. لذا، شیراز تا شهریور ماه ۱۴۰۰پایتخت کتاب ایران خواهد بود .‌‌

وی افزود: در صورتی که شیراز کمتر از پنجاه درصد برنامه‌هایش را در زمینه کتابخوانی اجرا کرده باشد، دوباره مراسم پایتخت کتاب ایران برگزار می‌شود و مهلت انتخاب شدن با عنوان پایتخت کتاب ایران به شهر‌های دیگر داده می‌شود. امسال هم این شهر، نخستین شهری بود که از نظر میزان شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفت. هنوز خودمان نمی‌دانیم باید در زمینه برگزاری برنامه‌هایمان چه کار کنیم. خودمان برنامه‌ریزی دیگری کرده بودیم ولی اوضاع به گونه دیگری پیش رفت. این مسأله نه تنها در زمینه فرهنگ بلکه در بخش‌های دیگر هم دیده می‌شود.‌

مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: در شورای برنامه‌ریزی فرهنگی در زمینه برگزاری رویداد انتخاب پایتخت کتاب ایران، تصمیم‌گیری و با نظر معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره تصمیم نهایی گرفته می‌شود. در شرایط کنونی کرونایی نمی‌توان هیچ تصمیمی گرفت.‌

نسخه مناسب چاپ