همسر شهید بابانظر به رحمت ایزدی پیوست
 

مشهد-خبرنگار اطلاعات: بانو مرضیه نظرنژاد، همسر شهید محمدحسن نظرنژاد از سرداران مشهدی دفاع مقدس
درگذشت.
شهید بابا نظر مرداد ماه سال ۱۳۷۵ به درجه شهادت نائل شد و دیروز همسرش هم به او پیوست. روایت زندگی این بانوی صبور و فداکار در کتاب بابانظر منتشر شده است.

نسخه مناسب چاپ