افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
مصوبه هیات وزیران درباره افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، براساس این مصوبه که در جلسه ۱۸فروردین سال ۱۴۰۰به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب هیات وزیران رسید و دیروز به دستور اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۰همه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹برقرار شده است، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی جزیی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان ۳۹درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری، به میزان ۲۶درصد (به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ۴۸۳هزار و ۵۵۰ریال) افزایش می‌یابد.
همچنین حق عائله مندی و حق اولاد همه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه های اجرایی وفق بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین و پرداخت می‌شود.

نسخه مناسب چاپ