خطیب‌زاده: اسرائیل پاسخ خود را از مجاری دیگر دریافت می‌کند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره خرابکاری در نطنز خاطرنشان کرد: سانتریفیوژهایی که از مدار خارج شدند، از نوع IR1بودند و با سانتریفیوژهای جدید جایگزین می‌شوند اما اسرائیل پاسخ خود را از مجاری دیگر دریافت می‌کند.

«سعید خطیب‌زاده» در نشست خبری مجازی، درباره لغو تحریم‌های آمریکا یادآور شد: ‌سیاست ایران در موضوع بازگشت آمریکا به برجام روشن است. آمریکا در چهار سال گذشته و در دو ماه و اندی که دولت جدید این کشور بر سرکار آمده، با هدف از بین بردن برجام و تمامی منافع ایران که ذیل توافق تعریف می‌شود، تمامی تلاش خود را کرده است. بنابراین تفاوتی بین تحریم‌ها وجود ندارد و مقامات آمریکایی از اعمال تحریم‌ها برای فشار حداکثری سخن گفته‌اند.

وی درباره چگونگی راستی‌آزمایی مدنظر ایران برای رفع تحریم‌ها تصریح کرد: راستی‌آزمایی کار سختی نیست. اگر آمریکا به اقدامات خود برگردد و تمامی اقدامات خود را پیش از زمانی که اعلام می‌کند، انجام بدهد، بسیاری از آنها قابل راستی آزمایی است.

حلقه‌ای از اقدامات مانند فروش نفت، کشتیرانی و بازگشت پول ناشی از فروش باید انجام شود که اگر آمریکا صادقانه رفتار کند، کار سختی نیست؛البته جزئیات آن نیازمند گفتگو است.

خطیب زاده همچنین درباره اهداف وزیر خارجه روسیه از سفر به تهران گفت: آقای لاورف در جریان این سفر با تعدادی از مقامات کشورمان از جمله آقای ظریف همتای ایرانی خودش رایزنی و گفتگو خواهد کرد. در این سفر توافقنامه جامع بین دو کشور امضا خواهد شد. روابط ایران و روسیه راهبردی است و همکاری های نزدیکی در سطوح مختلف بین دو کشور وجود دارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره سفر نخست‌وزیر کره جنوبی به تهران بیان کرد: ‌یکی از موضوعات مهم رفع انسداد از منابع مالی ایران است. اینها بدهی قطعی کره جنوبی است و ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد. روابط از این بی عملی و رویکرد ضربه خورده است.

خطیب‌زاده درباره خرابکاری در نطنز هم خاطرنشان کرد: سانتریفیوژهایی که از مدار خارج شدند، از نوع IR1بودند و با سانتریفیوژهای جدید جایگزین می‌شوند؛ اسرائیل هم پاسخ خود را از مجاری دیگر دریافت می‌کند. اتفاق ناگوار که در نطنز رخ داد، بارها اسرائیل گفته بود و امروز هم شنیده می‌شود و منابع مختلف هم تایید می‌کنند، پشت آن رژیم صیهونیستی قرار دارد.

وی درباره سکوت آژانس در برابر اقدام اسرائیل در سایت نطنز بیان کرد: آژانس و مراکز بین‌المللی باید وظایف خود را انجام دهند و نه فقط محکوم کردن بلکه جلوگیری از این دست اقدامات است.

نسخه مناسب چاپ