معرفی کتاب
 

ثانیه

شماره ۱۴ـ ۱۵ـ۱۶ ماهنامه تاریخی «ثانیه»، در ۲۰۷ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان، با مطالب زیر منتشر شد: نگذاریم زبان فارسی بازیچه دست سیاست بشودر سرمقاله، زبان فارسی در مرکز نشر دانشگاهی (گفتگو با دکتر نصرالله پورجوادی)، روزآمدن شدن زبان فارسی در گرو اراده ملی ایرانیانر غلامرضا عمرانی، فارسی را غلط یاد نگیریمر بهرام آرامی، ترانه از ابتکار تا ابتذالر کاظم سادات اشکوری، لمپنیسم زبانیر دکتر علی حصوری، ملت‌سازی و واگیری قومیر تیرداد بنکدار، بررسی نسبت محافظه‌کاری محمدعلی فروغی با دولت رضاشاهر شاهین زینعلی، خیزاب و آتش (بررسی توسعه ناموزون در استان خوزستان)ر احسان هوشمند، لزوم واکاوی در منابع تاریخی ایرانی درباره جنگهای ایران و روسر بررسی موضوعی: نبرد گنجهر دکتر علی علی‌بابایی درمنی، آیا فدرالیسم اسلامی هم چیزی مانند توسعه سیاسی دوم خردادی است؟ر عقاب علی احمدی، نقد کتاب (نفوذ دین، فلسفه و سیاست ایرانی در میان ترکانر مسعود عرفانیان، شبهای تهران (یک شعر بلندر امین فقیری)، داستان (به مادرم نگور محمود راجی، آچمزر مهیار، چاه‌کنر عزیزالله نهفته)، یادبود (نخب هذا الفناء… به یاد محمدرضا شجریان)، معرفی کتاب. در سرمقاله آمده است: «از ۱۶۰۰ سال پیش تاکنون، به جز چند قرن پس از اسلام که به تعبیر علی بهرامیان، تاریخ‌نگار معاصر، نویسندگان و اندیشمندان ایرانی به نثر ویژه خود به عربی نوشتند، بزرگترین آثار دانشمندان ایرانی به زبان فارسی میانه (پهلوی) و زبان فارسی امروز نوشته شده است، اما در دوره تازه، قوم‌گرایان جایگاه زبان فارسی را کاهش داده و آن را تنها «زبان میانجی» میان اقوام ایرانی می‌دانند!»

نقد و بررسی کتاب تهران

فصلنامه آموزشی، اطلاع‌رسانی و تحلیلی «نقد و بررسی کتاب تهران»، در ۱۸۴ صفحه و با بهای ۲۵هزار تومان منتشر شد. در این شماره مطالب زیر به چاپ رسیده است: شمشیر منر سیمین بهبهانی، آذربایجان و شاهنامه عامل یکپارچگی دوباره ایرانر امیر شفقت، نامه مهم عارف قزوینی به رعدی آذرخشی، معما چول حل گشت…، پیر تو کیست…؟ر محمد استعلامی، ارزیابی جایگاه شارل بودلر در جهان شعر و دامنه تأثیرپذیری او از ادگار الن پور پل والری، از کله منار تا آسمانخراش: تداوم اسطوره قدرت در تاریخر محمدرضا مهدیزاده، موقعیت جغرافیایی، ریشه و معنی «ماذرایا» زادگاه مزدکر اردشیر سگوند، سرگذشت چنارهای تهرانر ناصر تکمیل همایون، نشریه‌شناسی کاوه‌نگارانهر سیدفرید قاسمی، شعر (چند شعر از عمران صلاحی)، داستان (زمانه بی‌زمانر فرشته کوثر)، سفرنامه کردستانر لیلا نیک‌زاد)، کهنه کتاب‌هار محمدحسین عزیزی، نام بعضی نفرات (پزشکی، عشق به انسانیتر محمدحسین عزیزی، سرتیپ عبدالرزاق خان بغایری و خانوادهر احمد مدنی، هنرمندانی بر سر دو راهی زندگیر خسرو خورشیدی)، خاطره‌ای از محمود خیامیر کاظم طباطبایی، کتاب‌های خارجی (دشمن در درون، شکل‌گیری ایدئولوژی محافظه‌کاری)، کتاب‌های فارسی (پیشگام بلند قد در زمانه جهل، نگاهی بر خاطرات تاج‌السلطنه، گنج گوهر همایون، دیوانگی باورپذیر، تیر خلاص) کتاب‌ها و نشریه‌های تازه، معرفی کوتاه، خواندنی‌ها و نکته‌ها، گزارش‌ها.

زمان و وجود

مارتین هایدگر

ترجمه شهاب‌الدین امیرخانی

بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

چاپ اول: ۱۳۹۹

۱۲۰ص ـ ۲۸هزار تومان

وجود و زمان کتاب اصلی هایدگر به سال ۱۳۰۶ش در آلمان منتشر شد و هنوز بحث در باب آن ادامه دارد. «زمان و وجود»، چنان که پیداست، این دو واژه را برعکس کرده و در واقع تقدم این یا آن را مورد پرسش قرار می‌دهد.

تقدم این و آن در غالب تقدم وجود بر زمان یا زمان بر وجود، تقدم ماده تفکر و جهت تفکر، تقدم پیشگاه بر حضور امر حاضر یا برعکس، از جمله مطالب اصلی این کتاب است که ناگزیر در ادامه به مقولات آغازین و انضمامی دیگری نیز می‌پردازد. سرانجام معلوم می‌شود که چندین مقوله آغازین بدون ترتیب قابل تعیینی از جانب ما، در کارند تا جهان چنان که هست در حضور آید و جا برای امور پنهان و مستور از دسترس فلسفه نیز باقی بماند.

زمان در کتاب‌های هایدگر مقامی والا دارد. هر آنچه در خلقت آید، با عبور از مجرای زمان حضور یافته است. زمان برای او یک چیز نیست، بلکه هویتی شخص‌وار است. مترجم در مقدمه می‌نویسد: «هایدگر در مورد زمان می‌گوید: رواست به جای اینکه پرسیده شود زمان چیست، پرسیده شود زمان کیست… بحث از زمان برای حکمای ما نیز نقش تعیین‌کننده داشته است. تعیین اقسام و انواع زمان در فلسفه میرداماد نشان می‌دهد که او به عنوان گوناگونی مرجع انتظار مفهوم زمان توجه داشته و در یک مرزبندی دقیق هستی، به جدایی زمان جهان برین از زمان جهان عنصری متوجه بوده است… پژوهش درباره زمان امروزه تنها در بین متخصصان فلسفه یافت می‌شود و همانند بسیاری از مباحث فلسفه در کنج انزوا نشسته است.»

مقدمه کیمبریج بر

والتر بنیامین

دیوید فریس

ترجمه زانیار ابراهیمی

انتشارات علمی و فرهنگی

۲۶۴ص ـ ۳۰هزار تومان

چاپ اول ۱۳۹۹

نویسنده در مقدمه ضمن اشاره بر گستردگی و تنوع حوزه‌های مورد مطالعه بنیامین، تأکید کرده است که در این کتاب بیشتر بر متونی متمرکز شده که تفکر انتقادی والتر بنیامین را شکل می‌دهد. کتاب با بررسی برخی از مهمترین نوشته‌های والتر بنیامین، در فصل اول و دوم زندگی و زمینه‌های اجتماعی را که در آن می‌زیست، نیز مورد بررسی قرار داده است.

والتر بنیامین در سال ۱۸۹۲ در برلین به دنیا آمد. در دانشگاه فلسفه، تاریخ هنر و ادبیات خواند. موضوع دکتری‌اش مفهوم نقد هنری در رمانتیک آلمان نام داشت. در جوانی مدتی خود را با عرفان و فلسفه در دین یهود مشغول کرد. از سال ۱۹۷۲ مجموعه آثارش با کمک آدورنو در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته‌است. در سالهای ۱۹۲۰ تا۱۹۳۰ بستگی نه چندان محکمی با مکتب فرانکفورت داشت و هر چه گادامر و هورکهایمر به تحلیل‌های او خرده می‌گرفتند و معتقد بودند به اندازه کافی دیالکتیکی نیست، بیشتر موجب شهرت او در نهضت ضد مارکسیستی پسامدرنیستی شدند.

این کتاب از مجموعه کتاب‌های مقدمه کیمبریج بر نام‌آوران ادبیات و اندیشه است. کتاب‌هایی که انتشارات دانشگاه کیمبریج برای دانشجویان ادبیات چاپ می‌کند و تلاش دارد در هر مجلد به زبانی ساده و روان اندیشمندان، شاعران و نویسندگان را معرفی کند.

یک ریل و صد گفتار او

جلد اول: درون سو

رها شوریده

نشر زهره علوی

چاپ اول: ۱۳۹۹

۲۴۰ص

اثر حاضر در ۴۰ گفتار تدوین یافته و در مقدمه پروفسور محسن فرشاد آمده است: «نویسنده با نثری روان و ساده، احساسات زیبای خود را بیان داشته است. این دو جلد گنجی است از کلمات و جملات پر انرژی که زندگی را برای انسان پرمعنا و پرمفهوم می‌سازد. جلد اول به خودشناسی، شادی، آرامش، عشق، هنر، برنامه و هدف، مراقبه و مانند اینها می‌پردازد و بیشتر برای رشد و اعتلای ذهنی ما مفید بوده و بر زندگی روزانه و خوشبختی ما تأثیر می‌گذارد…» ‌

در پیشگفتار کتاب آمده: «ابتدا همه این گفتارها در یک کتاب بودند ولی به دلیل تخصصی بودن برخی مطالب، به دو کتاب مجزا تفکیک شدند. در ۴۰ گفتار این جلد از کتاب (با نام درون سو) به مواردی که برای خودشناسی باید به آنها توجه کرد، پرداخته شده است. جلد دوم (تحت عنوان برون سو) نیز در ۱۰ گفتار به مباحثی در باب عالم روحی و مسائل و تمرین‌های روحی می‌پردازد.

نسخه مناسب چاپ