اقدام موثرحمایتی از بورس
کارشناس بازارسرمایه با اشاره به نامه اخیر وزارت اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها گفت: در این نامه آمده است که سود پرداختی به سپرده‌های بالاتر از ۱۶ درصد، هزینه قابل قبول مالیاتی نیست؛ این خبر را می‌توان یکی از مؤثرترین اقدامات وزارت اقتصاد در جهت حمایت از بازار سرمایه در شرایط کنونی دانست.

مهدی آسیما در گفتگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) افزود: هر چند که نرخ سود سپرده بانک‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار) بر روی کاغذ تغییری نکرده است، اما در عمل با توجه به اینکه نرخ‌های پیشنهادی توسط بانک ها در ماه های اخیر، نرخ های بالاتر از نرخ های مصوب بوده است، این مصوبه انضباط بانکی را بیش از پیش ایجاد خواهد کرد.

مهدی آسیما در ادامه به بررسی اثرات این نامه بر بازار سرمایه پرداخت و گفت: با توجه به حجم بالای انتشار اوراق بدهی در انتهای سال ۹۹ و خرید بخشی از آن توسط صندوق های درآمد ثابت و همچنین سایر اوراق بدهی موجود در پرتفوی این صندوق ها، کاهش در نرخ‌های پیشنهادی سود سپرده های بانکی سبب افزایش قیمت این اوراق در بازار خواهد شد و این مورد یک خبر مثبت برای بازار سهام خواهد بود؛ چرا که با افزایش قیمت و کسب بازدهی اوراق موجود در پرتفوی صندوق، نگرانی این صندوق‌ها برای پرداخت سود به دارندگان واحدها کاهش و انگیزه آن ها برای خرید سهام در بازار افزایش بسیار زیادی خواهد یافت.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه اغلب سپرده های بانکی این صندوق‌ها در زمان قبل از اجرای این مصوبه افتتاح شده اند، بنابراین ریسک کاهش نرخ سپرده برای این صندوق ها در حال حاضر وجود ندارد. هر چند در صورت عطف به ماسبق هم برآیند این اتفاقات (کاهش نرخ سود سپرده های صندوق در مقابل افزایش قیمت اوراق بدهی) برای صندوق های درآمد ثابت مثبت خواهد بود.

تحلیلگر بازارسرمایه تصریح کرد: از طرف دیگر با کاهش نرخ پیشنهادی سپرده در بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت می‌توانند نرخ‌های سود پرداختی به دارندگان واحدهای خود را کاهش دهند، بدون آنکه از جذابیت آنها در بازار کاسته شود؛ بنابراین از این منظر هم نگرانی و ریسک صندوق های درآمد ثابت برای خرید سهام در بازار بسیار کاهش خواهد یافت، چرا که لازم نیست به عنوان مثال نرخ های ۲۰ درصد و بالاتر را برای حفظ جذابیت خود پرداخت کنند و صرفا با پرداخت یک درصد بالاتر از نرخ پیشنهادی بانک ها جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران خود خواهند داشت. از سوی دیگر، مدیرعامل مرکز مالی ایران از افزایش هفت برابری مخاطبان دوره های آموزشی تخصصی بازار سرمایه خبر داد و گفت : سال ۹۹ بیش از ۱۴ هزار دانش‌پذیر از دوره‌های مرکز مالی ایران استقبال کردند.

سجاد موحد، با اشاره به اقدامات سال ۹۹ این مرکز اظهار کرد: به طور کلی در بحث آموزش رشد چشمگیری را در تعداد دوره، تعداد مشارکت کنندگان و همچنین نفر ساعت آموزشی شاهد بودیم؛ پارسال توانستیم در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار نفر ساعت آموزشی را با مشارکت بیش از ۱۴ هزار نفر که بیش از ۲۵۲ دوره آموزشی را شامل می شد با موفقیت برگزار کنیم.

وی همچنین به تعداد ساعات برگزاری دوره‌ها و تعداد دانش‌پذیران این مرکز اشاره و بیان کرد: دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط این مرکز با احتساب زمان برگزاری، بیش از ۱۵۰ هزار نفر ساعت آموزش را شامل شد که این میزان در سال ۹۸ معادل ۱۹ هزار نفر ساعت آموزشی

بود.

مدیرعامل مرکز مالی ایران با بیان ضرورت دانش و مهارت در بازار سرمایه و افزایش تقریبی حضور بانوان در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اینکه میزان حضور بانوان در بازار سرمایه افزایش پیدا کرده است ارتباط مستقیمی با بالا رفتن دانش و مهارت آن ها در بازار سرمایه دارد؛ یکی از مواردی که نسبت به سال ۹۸ در سال ۹۹ با رشد قابل توجهی همراه بوده نرخ مشارکت بانوان بود؛ سال ۹۸ میزان حضور بانوان در دوره های آموزشی بازار سرمایه ۱۴ درصد به کل دانش پذیران بود که این میزان در سال ۹۹ به ۳۱ درصد رسید.

سجاد موحد با اشاره به اینکه تعداد اساتید همراه با این مرکز نسبت به سال ۹۸ با افزایش قابل توجهی همراه بوده، اظهار کرد: پارسال ۶۷ استاد همراه مرکز مالی ایران بوده اند که این اساتید در سطوح بالای علمی و مرتبط با بازار سرمایه و همچنین دارای تجارب گرانقیمت در نهادهای مالی معتبر و ارکان بازار سرمایه هستند؛ همچنین نرخ مشارکت اساتید زن از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و امید می رود این رشد در سال جاری هم ادامه پیدا کند.

نسخه مناسب چاپ