تحصن در «کراچی» پاکستان در اعتراض به ناپدید شدن شیعیان
 

گروه‌های مختلف شیعه در پاکستان در اعتراض به ناپدید شدن شیعیان تحصن کردند. تحصن کنندگان از دولت پاکستان خواستار پیگیری وضعیت شیعیان مفقود شده و آزادی آنان شدند. در این راستا علامه احمد اقبال رضوی و امین شهیدی کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند.

نسخه مناسب چاپ