عکس و حرف
 

صحنه گل زیبای مهدی طارمی در دیدار پرتو با چلسی روی جلد روزنامه‌های پرتغالی

نسخه مناسب چاپ