اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ به صورت ثبتی مبنا
یکی از مهم ترین حوزه‌های مدرن در حوزه آمارهای رسمی تولید آمارهای ثبتی مبنا از داده‌های اداری است.

این مطلب را رئیس مرکز آمار ایران در سمینار «علم داده‌ها و کاربردهای آن » که به صورت مجازی برگزار شد، اعلام کرد و گفت: عصری که در آن زندگی می کنیم به عصر دیجیتال معروف است، عصری که در آن پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری اطلاعات با سرعت بسیار بالا شکل می‌گیرد، سرعت ظهور این تکنولوژی‌ها به حدی بالاست که در بسیاری مواقع فراتر از نیاز بشریت احساس می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آمار ایران، دکتر جواد حسین زاده گفت افزود: در عصر دیجیتال و در کنار این پیشرفت‌ها همانند قبل برای آگاهی از وضع موجود، پیش بینی آینده و برنامه ریزی، نیازمند داده‌ها و اطلاعات دقیق و پویا هستیم و طبیعی است با توجه به سرعت رشد این تکنولوژی، استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی، سرعت تولید داده‌ها و اطلاعات و کیفیت آنها هم افزایش یافته است. وی با اشاره به این که ظهور این تکنولوژی‌ها باعث ایجاد منابع داده ای جدیدی مانند داده‌های تلفن همراه، داده‌های آزاد مرتبط با خریدهای اینترنتی و منابع اطلاعاتی OSINT شده است، گفت: سازمان ملی آمار کشورها در سراسر دنیا برای تأمین نیازهای آماری و برنامه ریزی دولت‌های خود ناگزیر به سمت استفاده از منابع داده ای جدید شامل داده‌های اداری، داده‌های وب، داده‌های آزاد، OSINT و غیره سوق داده شده‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد: استفاده از این منابع داده ای متفاوت از تولید آمارهای رسمی سنتی به روش نمونه گیری و سرشماری‌های کلاسیک بوده و نیازمند استفاده از تکنیک‌های مختلفی مانند جورسازی( Matching) بین رکوردهای مختلف از منابع داده ای فراوان، انطباق بین رکوردهای مشابه(Record linkage) و استفاده از تکنیک‌های همجوشی داده‌ها(Data Fusion) برای استخراج اطلاعات بیشتر از منابع مختلف است.

وی افزود : برای حرکت همراه و هم شتاب با دیجیتالی شدن دنیا و تامین نیازهای اطلاعاتی، مراکز آماری دنیا ناگزیر به تغییر رویه خود به سمت مدرن شدن در تمامی سطوح کارکردی خود خصوصا استفاده از منابع داده‌های جدید و تولید آمار از آنها هستند و یکی از سطوح مدرن‌سازی که اشاره شد، استفاده از منابع نوین داده ای با استفاده از تکنیک‌های مختلف است که نیازمند تخصص‌های مختلف از علومی مانند رایانه، آمار، سیستم‌های اطلاعاتی و ریاضی است که مجموعه این علوم در قالب مباحث علم داده‌ها طرح می شود.

دکتر حسین زاده با تاکید برپیشرفت در حوزه تولید و ارائه آمار و اطلاعات، پرورش نیروها برای توسعه نظام آماری کشور را ضروری خواند و ضمن اشاره به این که سرشماری یکی از مهمترین منابع تولید آمارهای رسمی هر کشوری است، گفت: یکی از مهمترین حوزه‌های مدرن در حوزه آمارهای رسمی، تولید آمارهای ثبتی مبنا از داده‌های اداری است، جایی که یکی از بزرگترین فعالیت‌های آماری کشور یعنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ قرار است به صورت ثبتی مبنا اجرا شود.

نسخه مناسب چاپ