امروز در تاریخ
آشوریان شهر شوش را ویران کردند

۱۷ آوریل سال ۶۹۳ پیش از میلاد و پیش از تأسیس یک دولت واحد در ایران، ارتش آشور بانیپال شهر شوش را تصرف و ویران کرد. دولت همدان چند دهه بعد با کمک دولت بابِل، دولت ستمگر آشور را که به صورت یک امپراتوری درآمده بود برانداختند و از صفحه روزگار پاک کردند.

دولت همدان سپس چند گروه ایرانی را به سرزمین آشور منتقل کرد و در آنجا سکنی داد تا مانع احیاء آن دولت ستمگر شوند و کُردهای عراق، ترکیه و سوریه فرزندان همان مادها هستند که فرهنگ ایرانی خود را همچنان حفظ کرده‌اند.

شوش در دوران هخامنشیان بازسازی و پایتخت اداری و زمستانی ایران شد و کاخ آپادانا در آن بنا گردید.

کارکنان پلیس اعتصاب کردند

اعتصاب کارکنان پلیس تهران به علت عقب افتادن مواجب ماهانه، از ۲۸ فروردین ۱۳۰۱ آغاز شد و تا دریافت قسمتی از آن ادامه یافت.

در طول اعتصاب افراد پلیس، سربازان مستقر در باغ شاه مأمور حفظ نظم شهر شده بودند ولی حق رسیدگی به شکایات عادی و روزمره را نداشتند، یعنی وظیفه ضابط قوه قضایی بودن پلیس به آنان واگذار نشده بود.

در آن زمان دریافتی ایران از شرکت نفت انگلستان بسیار ناچیز بود، دریافت مالیات از اربابان املاک که در عین حال از مقامات و رجال کشور بودند امکان‌پذیر نبود و دولت از بازاریان ترس داشت که مالیات بگیرد و گمرکات کشور یا در رهن خارجی بودند یا آلوده به فساد اداری و در نتیجه، خزانه کشور خالی از پول بود.

اعتراض به دولت انگلستان

دولت دکتر مصدق ۲۸ فروردین سال ۱۳۳۱ نسبت به دیدار مشاور امورخارجی دولت انگلستان از بحرین شدیداً اعتراض کرد و این عمل را مداخله در امور ایران اعلام داشت. دولت انگلستان در پاسخ اعتراض دکتر مصدق گفت که بحرین یک منطقه تحت‌الحمایه آن دولت است، و از آن پس اختلاف دو دولت در این زمینه هم گسترش یافت.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ