صندوق بین‌المللی پول آمار میزان ذخایر ارزی ایران را اصلاح کرد
بانک مرکزی اعلام کرد: صندوق بین‌المللی پول تخمین خود را از «کل ذخایر رسمی ناخالص» کشور اصلاح و میزان آن را ۱۱۵ میلیارد دلار بیان کرد.

به دنبال اعتراض بانک مرکزی به صندوق بین المللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق بین المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، ضمن ابزار تاسف از سوء برداشت پیش آمده، عدد اعلامی پیشین را تخمینی مبنی بر فروض از ذخایر «قابل استفاده کشور» اعلام و تخمین خود را از «کل ذخایر رسمی ناخالص» ایران به میزان ۱۱۵ میلیارد دلار اصلاح کرد.

اشکال در مورد سایر موارد برآوردی صندوق همچنان پابرجاست که برای رفع این اشکال‌ها هم پیگیری‌های لازم از طرف بانک مرکزی انجام می‌شود.

نسخه مناسب چاپ