ابتکار: زنان شایسته، داوطلب ریاست‌جمهوری شوند
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از زنان شایسته و توانمند خواست تا از حق دخالت در سرنوشت خود در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند و داوطلب شوند و با قدرت از حق رای و حق تعیین سرنوشت خود استفاده کنند و بتوانند در این عرصه مانند همیشه تاثیرگذار باشند.

به گزارش ایرنا، «معصومه ابتکار» افزود : در انتخابات سال ۹۶ درصد حضور زنان و رایی که به آقای روحانی داده‌اند، بیشتر از مردان بوده است. وی درباره تعریف واژه رجل سیاسی هم اظهار داشت : در قانون اساسی واژه رجل را به این دلیل انتخاب کرده‌اند که فراتر از بحث جنسیت باشد و تلقی بسیاری از صاحبنظران و مفسران این است که رجل به معنای جنسیت نیست و زنان هم می‌توانند برای ریاست جمهوری کاندیدا شوند.

شورای نگهبان هم تاکنون خلاف این مطلب را اعلام نکرده و نگفته است که زنان نمی‌توانند نامزد شوند؛ پس کلمه رجل محدودیتی از نظر جنسیت ندارد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد زنان شایسته و توانمند ازفرصت انتخاب و دخالت در سرنوشت خود و از حقی که با فداکاری، ایثار و خون شهدا به دست آمده است ، بهره ببرند که اگر چنین نکنند بعدها برای ما فقط شرمندگی و سرخوردگی می‌ماند. وی ادامه داد: سال‌ها قبل در هر دوره شاهد حضور خانم اعظم طالقانی بوده‌ایم و برای این هم می‌آمد که اثبات کند زنان می‌توانند شرکت کنند .امروز هم هستند بانوانی که می‌توانند راه او را ادامه دهند. ابتکار در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب می‌شوید یا نه، گفت که کاندیدا نمی‌شوم.

نسخه مناسب چاپ