اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی به ۳ نفر در تبریز
تبریز ـ خبرنگاراطلاعات: مدیر پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: اعضای بدن عباس صفرعلی زاده، مرد ۵۵ ساله اهل مرند که دچار مرگ مغزی شده بود، در تبریز اهدا شد.

دکتر قادری افزود: به دنبال تشخیص و تایید پزشکان متخصص مبنی بر مرگ مغزی بیمار و موافقت خانواده، اعضای بدن وی اهدا شد. وی ادامه داد: با هماهنگی و آمادگی تیم پیوند بیمارستان امام رضا (ع) بیمار به بخش پیوند اعضاء انتقال یافت و ‏کبد وی به مرد ۳۵ ساله تبریزی، یکی از کلیه‌ها به مرد ۴۹ ساله اهل پارس آباد اهداء و قلب وی جهت استفاده از دریچه‌های قلبی به تهران ارسال شد.

وی با بیان اینکه این دومین اهدای عضو در تبریز طی سال جاری است، اظهار کرد: هفته گذشته نیز اعضای بدن زن ۴۱ ساله تبریزی که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده بیمار اهدا شد، به این ترتیب‏ عضو کبد وی به خانم ۴۰ ساله و یکی از کلیه‌هایش به مرد ۵۰ ساله پیوند خورد و قلب وی برای استفاده از دریچه‌های قلبی به تهران ارسال شد. وی اظهار کرد: سال گذشته در شرایط کرونایی ۱۸ کبد اهدایی در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز پیوند زده شد.

نسخه مناسب چاپ