سرکوب تظاهرات فلسطینی‌ها علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی
 

پلیس صهیونیستی به فلسطینیانی که در شهر یافا واقع در مرکز فلسطین اشغالی در اعتراض به اخراج آن‌ها از این شهر تظاهرات کردند، حمله کرد. شهر یافا صحنه درگیری میان جوانان فلسطینی و پلیس صهیونیستی بود و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی با یورش به معترضان با آن‌ها درگیر شدند و آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

نسخه مناسب چاپ