اشتباه های رایج
یک اصل مهم در تشویق کودک
 

بیشتر والدین معتقدند «خوب رفتار کردن» وظیفه فرزندشان است اما «اشتباه رفتار کردن» جنایتی است که او هرگز نباید مرتکب شود! به همین دلیل هم وقتی فرزندشان کار خوبی می‌کند چندان ضرورتی نمی‌بینند که او را تشویق کنند اما هر وقت رفتار نادرستی از او سر بزند، حتما فرزندشان را تنبیه خواهند کرد. واقعیت این است که «تشویق» و «تنبیه» دو اصل اساسی در تربیت هستند که در استفاده آنها باید همیشه بر تشویق تکیه کرد. تحسین و تشویق می‌تواند رفتارهای درست کودک را تقویت کرده و رفتارهای اشتباه او را کمتر کند.

رفتار فرزندتان را به دقت زیر نظر بگیرید و هر کار درستی انجام داد به او بازخورد کلامی بدهید. بهتر است برای تشویق از کلمات مثبت استفاده کنید. مثلاً اگر فرزندانتان با هم دعوا می‌کنند، به جای آنکه بگویید: «انقدر به جان هم نپرید» بگویید: «آدم باید با خواهرربرادرش مهربون و صبور باشه.» در واقع با کودک درباره این که چه کاری درست است و باید انجام دهد صحبت کنید، نه این که چه کاری اشتباه است و نباید انجام دهد.‏

code

نسخه مناسب چاپ