تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه هنر‌
تفاهم‌نامه راه‌اندازی خانه خلاق و مرکز نوآوری جهانی هنر میان ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و دانشگاه هنر منعقد شد.‌

به گزارش ایسنا، هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه برای راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری جهانی هنر، جذب و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق و استارتاپ‌های فعال در حوزه صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم است تا با استقرار در این خانه خلاق و برخورداری از حمایت‌های مادی و معنوی بتوانند نقشی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ضمن معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی کشور در ابعاد بین‌المللی ایفا کنند.‌‌خانه خلاق و مرکز نوآوری دانشگاه هنر در میدان مشق و ساختمان قزاقخانه سابق و در ابعاد ۷هزار مترمربع، یکی از بناهای شناخته شده و قدیمی تهران است و محلی برای استقرار و توسعه ایده‌های نوآورانه در حوزه صنایع نرم و فرهنگی بدل خواهد شد.‌

نسخه مناسب چاپ