جهانگیری: واکسیناسیون همگانی و رایگان، مطالبه بحق مردم است‌
معاون اول رئیس جمهوری واکسیناسیون همگانی و رایگان را اقتضای عدالت در سلامت و مطالبه بحق مردم دانست و نوشت: این امر باید با شتاب بیشتری در چارچوب اولویت‌های تعیین شده و به اشکال عادلانه و شفاف انجام شود.‌

به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری در حساب کاربری خود در توییتر ادامه داد: عمل به این سیاست با استفاده از تمام ظرفیت‌های دولتی و غیر دولتی برای واردات و تولید داخل بیش از پیش ضروری است.

نسخه مناسب چاپ