امروز در تاریخ
پیشنهاد صلح امپراتور روم به ایران
در پی چند شکست نظامی روم از ایران و قتل دو امپراتور این کشور که با ایران وارد جنگ شده بودند، مارکوس پروبوس (۲۳۲ – ۲۸۲ میلادی) امپراتور روم در مارس ۲۸۰ و به مناسبت نوروز ایرانیان به بهرام دوم شاه ساسانی ایران پیشنهاد امضای یک پیمان صلح داد که بهرام به سبب مشکلاتی که در خاور ایران‌زمین داشت و به علاوه، درگیری و اختلاف‌نظر با بزرگان کشور، ۲۶ آوریل این سال (سال ۲۸۰ میلادی) این پیشنهاد را در اصل پذیرفت، اما قراردادی امضاء نشد.

زلزله مهیب در تبریز و تبعات آن
۲۶ آوریل ۱۷۲۱ (ششم اردیبهشت)، و در زمان حکومت صفویه، یک زمین‌لرزه بسیار شدید در منطقه تبریز روی داد، ده‌ها هزار تن را کشت و ویرانی سنگین به‌بار آورد. مورخان شمار مقتولین این زلزله را از ۶۵ تا ۲۰۰ هزار تن نوشته‌اند.
در آن زمان جنگ داخلی مانع از کمک‌رسانی دولت اصفهان به آسیب‌دیدگان شده بود و وضعیت به حدی بحرانی شدکه سال بعد سلطان عثمانی با کمترین مقاومت، مناطق غرب ایران ازجمله آذربایجان را تصرف کرد و همین امر باعث درخشش هرچه بیشتر نادر، سربرافراشتن ناسیونالیسم ایرانی و عقب راندن همگان از روس‌ها، عثمانی و ازبکان و سرکوب قندهاری‌ها شد و هندوستان را هم تصرف کرد.

اولتیماتوم انگلسان به مردم استان فارس
ششم اردیبهشت ۱۲۹۷ هجری خورشیدی، کنسول انگلستان در شیراز به مردم استان فارس شدیدا اخطار کرد که از احساسات ضد انگلیسی و دشمنی با انگلستان دست بردارند که ادامه آن برایشان عواقب وخیم دربرخواهد داشت.
این التیماتوم نتیجه عکس داد و دیری نگذشت که عشایر و مردم فارس علنا و مسلحانه با انگلستان وارد مخالفت و مبارزه شدند.

ورود نخستین سفیر شوروی به ایران
۲۶ آوریل ۱۹۲۱ ، نخستین سفیر روسیه شوروی وارد تهران شد، خود را فرستاده خلق روسیه معرفی کرد و با خاطره بدی که ایرانیان از تزارها داشتند مورد استقبال بی‌سابقه مردم و دولت ایران قرار گرفت.
وی در نخستین هفته ورود به تهران، از زندان مرکزی شهر و گورستان تهران دیدن کرد زیرا در زمان حکومت تزاری و به خواست آنها، بسیاری از ایرانیان مبارز، بازداشت شده به قتل رسیده بودند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ