امروز در تاریخ
نظامیان روسیه وارد تبریز شدند
هفتم اردیبهشت ۱۲۸۸، چند واحد ارتش روسیه به بهانه محافظت از جان و مال خارجیان مقیم تبریز وارد این شهر شدند و مداخله مستقیم در امور آذربایجان از این زمان آغاز شد و تا پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ ادامه یافت .روسیه و انگلستان طبق موافقتنامه آگوست ۱۹۰۷ معروف به سازش سن پترزبورگ، ایران را میان خود به دو منطقه نفوذ تقسیم کرده بودند و بنابراین، به‌زعم آن دو دولت، فرستادن نیرو به ایران کاری خلاف قاعده نبود.

فرهنگستان تعطیل شد
رضاشاه پهلوی هفتم اردیبهشت سال۱۳۱۷ با خشم تمام فرهنگستان ایران را که از عمر آن درست ۳ سال می‌گذشت به دلیل تنبلی اعضاء که هرکدام مشاغل دیگر داشتند تعطیل کرد و دو هفته بعد (۲۱ اردیبهشت) فرهنگستان تازه‌ای به ریاست وزیر فرهنگ وقت و ۲۴ عضو ثابت ایجاد کرد.از رضاشاه (رئیس وقت کشور) نقل شده است که گفته بود «اینان می‌آمدند؛ چای، شیرینی و میوه می‌خوردند، دیدار تازه می‌‌کردند و حق حضور می‌گرفتند بدون اینکه برای فرهنگ و زبان ما کاری انجام دهند. فردوسی نان خودش را خورد و زبان ما را زنده کرد. از گور آن مرد شرم نکردند. زبان زیربنای ملیت است. شرم دارد که با واژه‌های بیگانه سنگ میهن به سینه بزنیم.»

دستگیری رئیس تسلیحات ارتش
در پی انتشار اخبار مربوط به انفجار انبار مهمات ارتش در فارس، هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ و یک روز پس از انفجار، رئیس تسلیحات ارتش، فرمانده لشکر فارس و عده‌ای دیگر که مورد سوء‌ظن قرار گرفته بودند دستگیر و بازداشت شدند. از همان لحظه انفجار این انبار، تردید به خرابکاری و احیانا توطئه خارجی در آن وجود داشت.همزمان با اخطار انگلستان به ایران، کناره‌گیری حسین علاء از نخست‌وزیری و ساعاتی پیش از ابراز تمایل مجلس به نخست‌وزیر شدن دکتر مصدق در سال ۱۳۳۰، انبار مهمات ارتش در فارس منفجر شده و یک سوم کل اسلحه و مهمات ایران از دست رفته بود.

جنازه رئیس شهربانی کل کشور پیدا شد
هفتم اردیبهشت ۱۳۳۲، جنازه سرتیپ افشارتوس رئیس شهربانی کل کشور که شهرت وفاداری به دکتر مصدق را داشت و از یکم اردیبهشت این سال ناپدید شده بود در «غار تلو» واقع در بلندی‌های شمال شرق تهران کشف و متعاقب آن گروهی از افسرانی که دکتر مصدق آنان را بازنشسته کرده بود به اتهام ربودن و شکنجه و قتل او دستگیر و بازداشت شدند.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ