مبانی و اصول سرپرستی منتشر شد
 

کتاب «مبانی و اصول سرپرستی»، تألیف سید محسن هاشمی سانیج توسط انتشارات مؤسسه اطلاعات در ۱۶۸ صفحه منتشر شد.‌

دانش مدیریت که در دهه‌های اخیر بر اساس نظریه‌های جدید و بر مبنای تحولات سریع علم و تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده است، منابع انسانی را به عنوان مهم‌ترین وسیله توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه معرفی می‌کند. شاید مدیریت را بتوان یکی از مهمترین فعالیت‌ها در زندگی بشر امروز دانست. در عصر حاضر، به مدد این موضوع است که مأموریت‌ها و اهداف سازمان‌ها تحقق می‌یابند، از منابع و امکانات موجود بهره‌برداری می‌شود و توانایی و استعداد انسان‌ها از قوه به فعل می‌رسند. در این میان حوزه سرپرستی یکی از چالش برانگیزترین حوزه های مدیریت است، زیرا سرپرست از یک طرف باید همنوا با مدیریت عالی سازمان به دنبال آرمان‌ها و اهداف ایده‌آل باشد، از سوی دیگر خود را با واقعیت‌ها و مشکلاتی که گریبانگیر اجرا هستند، وفق دهد. انتظارات مدیران ارشد از یک طرف و دغدغه‌های کارگران از سوی دیگر کار را مشکل می‌کند. مدیران او را یکی از کارکنان تلقی می‌کنند که دائما از مجموعه حمایت می‌کند و مشکلات را مطرح کرده و مانع پیشرفت سازمان است. سرپرستان در انجام وظایف خود فرایندی را دنبال می‌کنند که شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل، ارتباطات، هدایت و تصمیم‌گیری است. مجموعه این فعالیت‌ها، سرپرستی را شکل می‌دهد و هماهنگی و نیل به هدف را میسر می‌سازد.‌

کتاب حاضر سعی دارد با توجه به نکات فوق، مبانی و اصول سرپرستی را در ۹ فصل تبیین و بررسی کند. از فصول این کتاب می‌توان به این عناوین اشاره کرد: تعریف و مفهوم سازمان، مسئولیت و وظایف مدیر و سرپرست با نگرش معیارهای قرآنی، تئوری‌های مدیریت، تجزیه و تحلیل مشاغل و کارکنان و ایمنی و بهبود شرایط کار.

نسخه مناسب چاپ