برنامه زمانی ۳۴ آزمون وزارت بهداشت اعلام شد‌
سال ۱۴۰۰وبر اساس تقویم آزمون‌های علوم پزشکی، ۳۴آزمون برای داوطلبان علوم پزشکی برگزار خواهد شد.‌

به گزارش ایسنا، ویرایش جدید تقویم آزمون‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۰بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانیSanjeshp.ir قرار گرفت.

بر این اساس آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی در‌۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه جاری، آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سوم تا پنجم تیر ماه و چهل و هشتمین آزمون دستیار پزشکی نیز هشتم تیر ماه برگزار خواهد شد.‌

نسخه مناسب چاپ