حکمت نهج البلاغه
اموالتان را با زکات دادن، بیمه کنید.

نسخه مناسب چاپ