نگهبان انبار سرکرده سارقان مسلح بود
سرویس حوادث: نگهبان انبارهای شورآباد و کهریزک که به همراه ۶ عضو شبکه اش درنقش ماموران قلابی با تهدید مسلحانه اقدام به ربایش رانندگان وسرقت محموله هایشان می کردند، دستگیر شدند.

سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ دراین باره گفت : ۲۴ اسفند پارسال کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت در جریان آدم ربایی راننده کامیون و سرقت مسلحانه خودرواش در منطقه شورآباد قرار گرفتند که با شکایت مالباخته، تحقیقات ادامه یافت. در بررسی هامشخص شد که سارقان مسلح پلاک خودروهایشان را مخدوش کرده و هیچ رد و نشانی از خود به جا نگداشته اند. در ادامه تحقیقات ،کارآگاهان توانستند سردسته شبکه به نام «بهمن» را که نگهبان انبارهای شورآباد و کهریزیک بود را شناسایی و بازداشت کنند.

وی افزود: بهمن که اشراف کامل به انبارها داشت، در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و گفت، به همراه ۵نفر از هم‌محلی هایم نقشه سرقت بار خودروها را کشیدیم، از آنجایی که نگهبان انبارها بودم، از ساعت بارگیری و نوع بارها مطلع بودم، بعد از آن با تهیه سلاح و تجهیزات نظامی، خود را مامور معرفی و راه خودروها را سد می کردیم. بعد ازآن با تهدید سلاح، راننده ها را سوار خودروهایمان و پس از چندین ساعت که در شهر می گردانیدم، آنها را رها می کردیم.

رئیس پلیس آگاهی تهران تاکید کرد: با اعتراف متهم جوان، تمامی اعضای این شبکه بازداشت و به جرم خود اعتراف کردند که در بازرسی از مخفیگاه سارقان ۴ دستگاه خودرو سواری به همراه ۲ دستگاه وانت نیسان محموله های ۱۵۰ طاقه پارچه کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد.

نسخه مناسب چاپ