یک تکه آسمان
خدایا

اگر در این ماه (رمضان) به راه‏کج رفته‏ایم، به راه راستمان آور و اگر از حق عدول کرده‏ایم، به حقمان‏ بازگردان و اگر دشمن تو، شیطان، بر ما چیره شد، ما را از چنگال او رهایى بخش.‏

خداوندا، ماه رمضان را از زمزمه عبادت ما پرساز و شب و روزش ‏را به طاعات ما آراسته گردان. ما را یارى ده که روزهایش را روزه بداریم ‏و شب‌هایش را به نماز و تضرع و خشوع و مذلت در پیشگاه تو به سحر رسانیم تا مباد که روزهایش به غفلت ما شهادت دهند و شب‌هایش به‏سهل انگارى ما.‏

خدایا، چنان کن که در دیگر ماه‌ها و روزها تا زنده‏ایم چنین‏ باشیم. چنان کن که در شمار بندگان صالح تو در آییم. آنان که بهشت را به میراث برده‏اند و در آن جاویدانند.

دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ