اعلام اسامی تیم ملی کاراته مردان
 

ترکیب تیم ملی کاراته مردانه برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و آسیا اعلام شد.
به گزارش مهر، طبق اعلام سید شهرام هروی ترکیب تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان امارات و آسیایی قزاقستان معرفی شد.
کومیته انفرادی قهرمانی جهان:
وزن ۶۰-: علی مسکینی
وزن ۶۷-: سید علی کریمی
وزن ۷۵-: اصغر آسیابری
وزن ۸۴-: ذبیح الله پورشیب
وزن ۸۴+: سجاد گنج زاده
کومیته تیمی قهرمانی جهان:
۱- ذبیح الله پورشیب
۲- سجاد گنج زاده
۳- صالح اباذری
۴- کیوان بابان
۵- اصغر آسیابری
۶- مهدی خدابخشی
۷- مهدی عاشوری
کومیته انفرادی قهرمانی آسیا:
وزن ۵۵-: پوریا اقدسی
وزن ۶۰-: مجید حسن نیا
وزن ۶۷-: (تاریخ انتخابی متعاقباً اعلام می‌شود)
وزن ۷۵-: مهدی شهگل
وزن ۸۴-: مهدی خدابخشی
وزن ۸۴+: صالح اباذری
کومیته تیمی قهرمانی آسیا:
۱- ذبیح الله پورشیب
۲- سجاد گنج زاده
۳- سامان حیدری
۴- اصغر آسیابری
۵- مهدی خدابخشی
۶- صالح اباذری
۷- کیوان بابان یا مهدی عاشوری (پس از برگزاری مسابقات قهرمانی جهان کادرفنی از میان این دو نفر یکی را انتخاب می‌کند.)

نسخه مناسب چاپ