امروز در تاریخ
یک روز درخشان در تاریخ ایران
هفتم نوامبرسال ۲۶۰ میلادی در شهر تیسفون (مدائن ـ ۳۶ کیلومتری جنوب بغداد امروز) شاپور یکم شاه وقت ایران از دودمان ساسانی، در مراسمی در برابر والرین امپراتور روم و ژنرال‌هایش که بر دست و پایشان زنجیر بود؛ ایران را تنها ابرقدرت جهان اعلام کرد.
والرین و ژنرال‌هایش درجنگ به اسارت ایران در آمده بودند و این روز نه تنها یکی از روزهای درخشان تاریخ میهن گرامی ما، بلکه همه مشرق زمین است.
به خواست شاپور یکم، منظره به زانو نشستن والرینِ مغرور در برابرش را در چند نقطه در ایران بر سنگ تصویر کردند که تا ابد باقی بماند
و مانده است.

ورود نیروهای عثمانی به ایران
۱۶ آبان سال ۱۲۹۳، متعاقب ورود نیروهای روسیه به ایران، نیروهای عثمانی با مستشاران آلمانی خود به آذربایجان وارد شدند.
کردهای قلمرو عثمانی نیز با استفاده از این فرصت به ایران رخنه کردند تا کردستان یکپارچه بسازند. چندی بعد انگلیسی‌ها هم که وارد قلمرو عثمانی در بین‌النهرین شده بودند، از این راه وارد ایران شدند .
دولت تهران قبلا در قبال دو اتحادیه اروپایی درگیر در جنگ جهانی اول اعلام بی‌طرفی کرده بود که ابداً رعایت نشد.

پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه
بامداد هفتم نوامبر سال ۱۹۱۷، گاردهای سرخ مرکب از کارگران و کشاورزان مسلح وارد کاخ زمستانی تزارها در سن‌پترزبورگ شدند و درحالی که رزم‌ناو «اورورا» به اطراف کاخ گلوله می‌زد، به عمر دولت موقت روسیه مرکب از لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های میانه‌رو به ریاست کرنسکی پایان دادند.
تزار نیکلای دوم قبلا تفویض اختیارات کرده بود. تصرف ساختمان‌های دولتی سن‌پترزبورگ از روز پیش از آن آغاز شده بود.
رهبری انقلاب بلشویکی روسیه را لنین برعهده داشت که تا چند ماه پیش از انقلاب در سویس به حالت تبعید به‌سر می‌برد و باکمک آلمانی‌ها که با روسیه در جنگ بودند به وطن بازگشته بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ