مخازن سدهای تهران همچنان خالیست
تشنگی حوضه آبریز سد‌های تهران مانع از تبدیل بارش‌های اخیر به روان آب شده و همچنان کسری مخازن تهران قابل توجه است.

محمد شهریاری مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران ضمن اعلام این مطلب و با بیان اینکه هم اکنون ۲۷۹ میلیون مترمکعب کسری در مخازن سد‌های پنج گانه تهران وجود دارد، افزود: در حال حاضر میزان ذخایر سد‌های تهران ۴۱۲ میلیون مترمکعب است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۹۱ میلیون مترمکعب بوده است.

وی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی بارش‌ها در استان تهران گفت: از ابتدای سال آبی جاری( اول مهر ۱۴۰۰) تاکنون ۷ر۲۴ میلی متر بارش در تهران رخ داده است که این رقم در سال آبی گذشته ۳ر۱۴میلی متر بوده است.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به عقب ماندگی ۵ درصدی بارش‌های تهران نسبت به متوسط بلند مدت ادامه داد: تشنگی حوضه آبریز سد‌های تهران مانع از تبدیل بارش به روان آب شده است به همین دلیل آورد رودخانه‌ها به سد‌های تهران چشمگیر نیست.

وی با بیان اینکه ورودی به سد‌ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۳۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، گفت: نتیجه بارندگی‌های این مدت در تهران سبب اضافه شدن ۳ تا ۴ میلیون متر مکعب آب به ذخیره سد‌ها شده البته این درحالی است که کسری مخازن سد‌های تهران ۲۷۹ میلیون مترمکعب است.

نسخه مناسب چاپ