خودروها با شیشه دودی فقط جریمه می‌شوند
سرویس خبر: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی داد: برای خودروهای با شیشه‌های دودی تعیین فاصله ۳ متری برای تشخیص راننده و سرنشین ملاک و معیار نیست و در صورت احراز تخلف صدور قبض کفایت می‌کند و رفع اثر شیشه دودی الزام ندارد.

به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بخشنامه شماره ۴۰۷ر۳۵۵ر۵ر۱۳ به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ و ۹۹۰ر۳۵۵ر۵ر۱۳ به تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ مبنی بر اینکه معیار مجاز دودی کردن شیشه خودرو و تشخیص راننده و سرنشین‌های خودرو باید از فاصله۳ متری قابل رؤیت باشد و در صورتی که مطابق نظر افسر کارشناس، راننده و سرنشین از فاصله ۳ متری قابل تشخیص نباشند، ضمن صدور قبض جریمه ملزم به رفع اثر شیشه دودی می‌شود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، با این استدلال که برمبنای ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور با توجه به مکان، زمان، وقوع و نوع تخلفات با تصویب هیات وزیران به اجرا گذارده می‌شود و همچنین به موجب ماده ۲ قانون اخیرالذکر، تشخیص تخلفات مزبور و صدور قبض جریمه با افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی و آموزش دیده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض که با تعیین ملاک فاصله

۳ متری اقدام به وضع قاعده و معیار تشخیص ثابت برای مأموران مجاز راهور و آن هم با توجه به شرایط متغیر فصول سال، اوضاع آب و هوا و ساعات شبانه‌روز کرده، خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده بوده و قابل ابطال است.

نسخه مناسب چاپ