امروز در تاریخ
تمامی قلمرو امپراتوری روم در آسیا از آن ایران شد
پس از پیروزی درخشان ایران در جنگ سال ۵۳ پیش از میلاد در منطقه حرّان (کارهه) که ضمن آن کراسوس از اعضای سه گانه شورای عالی ریاست بر امپراتوری روم و پسرش کشته و هفت لژیون رومی منهدم شد، «ارد » شاه وقت ایران از دودمان اشکانی تصمیم گرفت پسر خود ـ پاکر را با نیمی از ارتش ایران به سوریه فرستد و این سپاه فلسطین و آنگاه حاشیه غربی آسیای صغیر را متصرف شد و در آسیا جای دیگری برای امپراتوری روم باقی نماند .

تصفیه دادگستری از قضات مساله دار
در این روز در سال ۱۳۳۱ در تهران اعلام شد که کمیسیون پنج نفره رسیدگی به صلاحیّت قضات دادگستری کار رسیدگی دو ماهه خود را در ۱۱ آبان پایان داده و روی یک سوم از قضات مورد سوء ظن انگشت گذارده و نظر داده که از میان آنان نزدیک به شصت نفرشان باید از دادگستری به ادارات دولتی دیگر منتقل شوند و برخی هم به امور اداری دادگستری بپردازند و در هرحال از صورت قاضی خارج شوند. برخی از این ۶۰ تَن به ضعف معلومات قضایی و اتخاذ تصمیمات مغایر قانون و حق تشخیص داده شده بودند.

مارگارت میچل، نویسنده «برباد رفته»
بانو «مارگارت میچل » نویسنده داستان «برباد رفته» در زمینه جنگ داخلی آمریکا که یکی از بهترین آثار ادبی قرن ۲۰ بشمار آمده است، هشتم نوامبر ۱۹۰۰ در شهر آتلانتا به دنیا آمد. مارگارت در طول عُمر نسبتا کوتاه خود همین یک داستان را نوشت که به صورت فیلم سینمایی هم درآمده است. داستان «برباد رفته» پُرفروش ترین داستان تاریخ معاصر بشمار آمده است که هنوز هر سال بیش از ۲۵۰ هزار نسخه بفروش می رسد. این کتاب به ۳۵ زبان ترجمه شده است.

ترور محمدنادرشاه پادشاه وقت افغانستان
هشتم نوامبر سال ۱۹۳۳ محمدنادرشاه پادشاه افغانستان به قتل رسید و پسرش محمدظاهر که طبق قانون اساسی تازه افغانستان «پدر ملت» لقب یافت بر جای او نشست و محمدظاهرشاه شد. محمدنادرشاه از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ به مدت چهار سال پادشاهی کرده بود. دولت لندن درآگوست سال ۱۹۱۹ به افغانستان استقلال داده بود. دولت لندن در نیمه قرن نوزدهم با دادن اعلان جنگ به ایران و لشکرکشی و تصرف مناطقی از استان‌های فارس (بوشهر) و خوزستان، دولت تهران را مجبور به دست برداشتن از ایالت‌های هرات، فراه و نیمروز کرد و وسعت افغانستان به ۶۴۷ هزار کیلومتر مربع رسید.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ