امروز در تاریخ
اندرز جلال‌الدین خوارزمشاه به برادرش

جلال‌الدین خوارزمشاه، ۱۳ نوامبر سال۱۲۲۵ میلادی از برادرش غیاث‌الدین حاکم کرمان خواست که اراضی متصرف شده از اتابک فارس را پس بدهد تا دشمن داخلی نداشته باشند که دشمن داخلی به مراتب زیان رسان‌تر از خارجی است.

جلال‌الدین که با پدرش سلطان محمد خوارزمشاه از برابر مغول به جزیره آبسکون در شرق دریای مازندران پناه برده بود، پس از درگذشت پدر با باقیمانده نیروی نظامی به خراسان، هرات و … رفت و همین خودنمایی سبب شد که چنگیز سریع‌تر در سرزمین ایران پیشروی کند و جلال‌الدین را شکست داد و او به هند رفت.

جلال‌الدین سه سال در هند به جمع کردن نیرو پرداخت و به ایران بازگشت و درسال ۱۲۲۵ میلادی به کرمان وارد شد و پس از استیلاء بر کرمان، فارس، اصفهان، به لرستان، مناطق شمال غربی ایران و حتی گرجستان را تصرف کرد.

تأکید شیخ فضل‌الله بر مغایرت میان مشروطیت و مشروعیت

۲۲ آبان ماه سال ۱۲۸۷، در اجتماع مخالفان مشروطیت در باغشاه، شیخ فضل‌الله نوری مشروطیت را مغایر مشروعیت اعلام کرد و حاضران در آن جمع، تصمیم گرفتند در این زمینه به شاه نامه‌ای بنویسند و به جمع‌آوری امضاء پرداختند. شیخ فضل‌الله این موضوع را پنج روز بعد در همان اجتماع تکرار کرد ومحمدعلیشاه یک روز بعد (۲۸ آبان) مشروطیت را کأن لم یکن اعلام و تأکید کرد که به درخواست متقاضیان، به‌ویژه توصیه روحانیون این تصمیم را گرفته است.در پی این اقدام محمدعلی شاه، مخالفت با او در مناطق مختلف کشور از جمله گیلان، اصفهان و آذربایجان آغاز شد و تا برکنارکردنش ادامه یافت. شیخ فضل‌الله نیز اعدام شد.

نتایج نخستین سرشماری ایران اعلام شد

در پی نخستین سرشماری «هر ده سال یک بار»، ۲۲ آبان ۱۳۳۵، جزئیات نتایج سرشماری آن دوره انتشار یافت که به موجب آن، ایران دارای ۱۹ میلیون و شهر تهران یک میلیون وپانصد و۳۱ هزارتن جمعیت بود.

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ