عکس و حرف
 

با توجه به بارش‌های اخیر، پیست اسکی دیزین راه اندازی شد

نسخه مناسب چاپ