شهردار تهران : هیچ تحولی بدون حضور مردم ماندگار نیست
‌شهردار تهران گفت: هیچ کاری بدون حضور مردم و هیچ تحولی جز بر محور مردم، شدنی و ماندگار نیست ،لذا تلاش مدیریت شهری این است که مردم را به صحنه بیاورد و بر مدار نخبگان تحول بزرگی را رقم زند.

به گزارش شهر، علیرضا زاکانی در نشست مجازی «جایزه جهانی گوانگجو» که با موضوع اهداف توسعه پایدار و مدیریت شهری برگزار شد، با بیان این که در شهرها دارای میراثی هستیم که از گذشتگان برای ما برجای مانده است، گفت: وقتی در احوال گذشتگان تا به امروز نگاه می‌کنیم، کارهای بسیار خوبی را می‌بینیم که باید بر آنها تکیه کنیم و بر آنها بیفزاییم.

عیوب و نقص‌هایی را مشاهده می‌کنیم که به بهترین وجه باید از آنها عبرت بگیریم و پرهیز کنیم. این میراثی که امروز در دست ماست آن فاصله‌ جدی و افقی را که باید به آن سمت و سو حرکت کنیم را برای ما یادآوری می کند که در هر کلانشهری افق مطلوب را باید ترسیم کنیم و بتوانیم گام به گام خودمان را به آن نزدیک کنیم.

زاکانی هرکدام از شرکت کنندگان در این نشست را حامل اعتقاد، سنت، باور و میراث بزرگ ملی دانست و افزود: در هر کلانشهری می‌توانیم برای تحقق ایده آل‌های آن سنت و میراث بزرگ گام برداریم و مطلوبی را بسازیم به مثابه یک گل در یک گلستانی که در سراسر جهان در کنار هم بوستان با طراوتی را به نمایش بگذارد. هر مجموعه‌ای برای الگو شدن تلاش می‌کند و در این تلاش و کوششی که انجام می‌دهد، هم می تواند گوی سبقت را از سایر جوامع برباید و هم می تواند درس و آموزه‌ای را برای دیگران فراهم کند.

نیاز متقابل شهرها به یکدیگر

او درس نخست را نیاز متقابل شهرها به یکدیگر معرفی کرد و افزود: بر این اساس هر کداممان برخلاف داشتن اعتقادها، سنت ها، باورها و داشته‌های ملی متنوع می‌توانیم در کنار هم به سمت مطلوبی که به آن باور داریم حرکت کنیم و نقش و نمای زیبایی را در منظر و مر آی عموم مردم و جهانیان قرار بدهیم.

این نوع نگاه یک ضرورت اساسی است و دقیقا درمقابل نگاهی قرار دارد که کسانی که به دنبال استعمار سایر ملت‌ها هستند و استکبار و خوی استکباری را در جهان دنبال می‌کنند، به دنبال این هستند که دیگران را در سیطره‌ خودشان بگیرند و فرهنگ و داشته‌ها و میراث دیگران را به یغما ببرند و آنها را مانند خودشان قرار بدهند و با این یکپارچه سازی

‌دنبال امیال خودشان هستند؛ لذا ضمن نفی این نوع فکر، توجه به آن فکر برتر را داریم، این که هر ملتی بو و عِطری دارد و پیوستگی ملت‌ها باهم امکانی را فراهم می کند که بتوانیم در کنار هم بوستان باطراوتی را بسازیم و به هم کمک کنیم، از هم درس بگیریم، تا در نهایت بتوانیم یک زندگی بهتر و یک شرایط مطلوبتری را در جوامع خودمان داشته باشیم.

زاکانی با بیان این که در هر کلانشهری سه جزء شهر، شهروند و شهرداری مورد دقت و مطمح نظر است، گفت: هر شهری در هر نقطه‌ای که ایستاده باشد، فاصله‌ معناداری را با نقطه‌ مطلوب و آرمانی خود دارد و بی شک شهری می‌تواند در مسیر رشد و تکامل گام بردارد که شهروندان در صحنه و با قبول مسئولیت‌های اجتماعی، در درون خودش داشته باشد و مدیران شهری عالم و معتقد و خدمتگزاری را پیرامون خودش ببیند.

تلاش ما این است که شهر را به مثابه یک مجموعه‌ به هم پیوسته در مسیر تکامل قرار بدهیم و با رشد یافتگی یک شهر الگو بسازیم.

او تصریح کرد: قصدمان در تهران این است که الگوی بزرگی را مبتنی بر اعتقادات، سنت‌ها و داشته‌های ملی خود برپا کنیم که خود امکان بزرگی را برای دیگران فراهم خواهد کرد.

مردم را باید به صحنه بیاوریم

‌وی شهروندان را نقطه‌ عطف فعالیت ها معرفی کرد و افزود: هیچ کاری بدون حضور مردم و هیچ تحولی جز بر محور مردم شدنی و ماندگار نیست. تلاش ما این است که مردم را به صحنه بیاوریم و کوشش ما این است که بر مدار نخبگان، با حضور مردم بتوانیم آن تحول بزرگ را رقم بزنیم.

او نکته دیگررا تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی ابتدایی به یک نهاد خدمتگزار اجتماعی دانست و افزود: باید بتوانیم مدیریت و حکمرانی واحد شهری را آن گونه دنبال کنیم که ماحصل این حرکت، پیوستگی جدی بین خدمتگزاران مردم در مدیریت شهری، بین مردم عزیز و بین شهر و جامعه‌ ما برقرار بشود، تا بتوانیم الگوی سالم و درستی را برای تقدیم داشته باشیم.

نسخه مناسب چاپ