شرکت فرمانده نیروی دریایی ارتش در اجلاس «آیونز»
فرمانده نیروی دریایی ارتش به دعوت همتای فرانسوی خود برای شرکت در هشتمین اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی به فرانسه سفر کرد .

به گزارشروابط عمومی نیروی دریایی ارتش، دریادار شهرام ایرانی درباره اهداف این سفر گفت: محوریت اجلاس «آیونز» بحث امنیت اقیانوس هند است که کشورهای حاشیه این اقیانوس در ابعاد مختلف به ویژه مقابله با دزدی دریایی، ایمنی دریایی و کمک رسانی

‌به شناورهایی که در اضطرار قرار می‌گیرند، به آن اهتمام دارند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان این که ایران دوسال ریاست اجلاس آیونز را بر عهده داشت و اکنون هم ریاست کمیته امنیتی آن را بر عهده دارد افزود: در این اجلاس با دو هدف حضور پیدا کرده ایم؛ نخست ارائه گزارشی از فعالیت‌های کمیته امنیتی و برنامه‌های آینده از جمله برنامه ریزی برای برگزاری رزمایش دریایی در قالب کشورهای حاشیه اقیانوس هند و در کنار آن کتابی نوشته ایم که زبان مشترک برای انجام عملیات در دریا خواهد بود .

دریادار ایرانی ادامه داد: همچنین ایران سندی را آماده کرده است و در این اجلاس به فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند ارائه می‌کند که در آن به بحث امنیت این پهنه آبی شکل و قواره خواهد داد.

وی اضافه کرد: آنچه در حاشیه اجلاس آیونز دنبال خواهیم کرد برگزاری دیدارهای دو جانبه، سه جانبه

‌و چند جانبه با اولویت بیشتر ارتقای سطح روابط دریایی خواهد بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، زبان دریا را زبان مشترک همه کشورها برشمرد و گفت: امنیت و صلح را خود دریا به جهان دیکته می‌کند و همه کشورها بدون واسطه می‌توانند در کنار همدیگر قرار گیرند.

دریادار ایرانی خاطرنشان کرد: ایران در یک دهه گذشته به جهانیان نشان داد این توانمندی را دارد که به خوبی و با اقتدار امنیت را در شمال اقیانوس هند برقرار کند.

وی یادآور شد: این فعالیت راهبردی نداجا همواره مورد توجه سازمان‌های بین المللی قرار گرفته و این مهم به برکت فرمانی است که از دست فرماندهی معظم کل قوا دریافت کردیم و ابلاغ شد که به طور ویژه در مقابله با تروریسم دریایی حضور جدی داشته باشیم که با اقتدار در حال انجام است.

نسخه مناسب چاپ