افزایش کارمزد‌ خدمات بانکی از اول آذر
براساس اعلام بانک‌مرکزی از اول آذر نرخ‌های جدید خدمات بانک‌ها اعمال خواهد شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق بخشنامه بانک‌مرکزی به بانک‌ها، نرخ انتقال وجه شتابی کارت‌به‌کارت و انتقال کارت به شبا حداقل ۶۰۰تومان تا مبلغ یک میلیون تومان و به ازای یک میلیون تومان مازاد مبلغ ۲۴۰تومان است.اعلام مانده‌کارت و صورتحساب ۱۰گردش آخر ۲۴۰تومان، اعلام مانده کارت از خودپرداز ۱۲۰تومان، اعلام ۱۰گردش آخر کارت شناسایی ۱۵۰تومان، صدور انواع کارت مغناطیسی ۶ هزارتومان، دریافت حضوری قبوض ۲۴۰۰تومان و غیرحضوری ۱۲۰تومان، صدور دسته‌چک به ازای هر برگ ۲۰۰تومان به‌همراه هزینه تمبر، ارائه صورتحساب سالجاری هر صفحه ۶۰۰تومان و سال‌های گذشته هر صفحه ۷۲۰تومان.صدور رمز جدید برای انواع کارت‌های بانکی در شعبه هزار تومان، انتقال وجه بین‌بانکی پایا یک‌صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵۰۰تومان و ساتنا دو صدم درصد مبلغ و حداکثر تا ۲۵هزار تومان، پیامک اطلاع‌رسانی با گرفتن رضایت از مشتری ۳۰تومان است که به‌همراه هزینه آبونمان سالانه اخذ می‌شود که این نرخ در بانک‌ها ثابت نبوده و متفاوت است.

نسخه مناسب چاپ