حزب‌الله لبنان: «عربیت همپیمان با صهیونیسم» خطری برای امنیت منطقه است
سرویس خارجی: عضو شورای مرکزی جنبش حزب الله لبنان تأکید کرد، عربیتی که با دشمن صهیونیستی ائتلاف کرد، عربیت صهیونیستی و ساختگی است. «نبیل قاووق» از استاندارهای دوگانه کشورهای عربی در قبال مسئله فلسطین انتقاد کرد و گفت، فلسطین معیار و بن‌مایه عربیت اصیل است و هر عربیتی که از آن دور باشد، عربیتی است که در معرض اتهام قرار دارد. وی تأکید کرد، عربیتی که با دشمن صهیونیستی ائتلاف کرد، عربیت صهیونیستی و ساختگی است که از ما نیست و ما نیز از آن نیستیم. عضو شورای مرکزی حزب الله تصریح کرد، عربیت صهیونیستی، خطری برای امنیت ملی در لبنان و منطقه است. قاووق خاطرنشان کرد، منافع ملی به معنای حفظ امنیت ملی و ثبات داخلی است، نه اینکه به خاطر جلب رضایت سایر طرفها در حق آن کوتاهی کرد. وی تأکید کرد: کسانی که مقاومت را هدف قرار می‌دهند، شعارهایی فراتر از قواره خود سر می‌دهند و بالا رفتن صدایشان نشانگر شکست و ورشکستگی آنان است. این مسئول حزب الله خاطر نشان کرد: کرامت ملی ما ارزشمند است زیرا آن را ساخته‌ایم و با پاکترین خونها از آن حمایت کرده‌ایم؛ نخواهیم پذیرفت که مورد باج خواهی قرار گیرد.

نسخه مناسب چاپ