«شی جین‌پینگ» در دیدار مجازی بایدن: آماده همکاری با آمریکا برای رفع چالش ها هستم
 

نشست مجازی چهار ساعته رهبران چین و آمریکا با سلام گرم از سوی هر دو طرف آغاز شد و شی جین پینگ، به بایدن گفت که از دیدن دوست قدیمی خود خوشحال است. شی گفت: ما با چالش‌های متعددی روبرو هستیم و من آماده همکاری با شما هستم تا روابط چین و آمریکا را در جهتی مثبت به جلو ببرم. او همچنین خواستار احترام متقابل شد.طبق روایت واشنگتن، رؤسای جمهور آمریکا و چین در خصوص ایران نیز تبادل نظر کردند.

نسخه مناسب چاپ