آمادگی ایران برای مشارکت در سازوکار اصلاح شورای امنیت
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: ایران آمادگی خود را برای مشارکت فعال و سازنده در فرآیند اصلاحات شورای امنیت اعلام می‌کند.

به گزارش مهر، مجید تخت‌روانچی گفت: ارزیابی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد که این نهاد دچار بحران اعتبار و مشروعیت شده و ناکارآمدی فزاینده آن اصلاحش را اجتناب ناپذیر کرده است.

وی با اشاره به حق وتو برخی کشورها و حضور نیافتن سایرین در این شورا، خاطرنشان کرد: روش‌های کار شورا باید اصلاح شود تا ناعدالتی فعلی تعمیق نیابد. ‌سفیر ایران در سازمان ملل یادآور شد: تحریم‌ها به عنوان یک روش غیرهوشمند موجب وارد شدن رنج و سختی به گروه‌های آسیب پذیر و وسیله‌ای برای فشار بر کشور هدف شده است، بدون اینکه هیچ گونه تاثیر مثبت در صلح و امنیت بین المللی داشته باشد و برخی از آنها به سان مجازات جمعی کل یک ملت است.

تخت‌روانچی پاسخگویی شورای امنیت را خواستار شد و گفت: شورای امنیت طبق اهداف و اصول سازمان ملل عمل کند. ‌وی با بیان اینکه ایران آمادگی خود را برای مشارکت فعال و سازنده در فرایند اصلاحات شورای امنیت اعلام می‌کند، تاکید کرد: بسیاری از کشورها در یک منطقه خاص هرگز فرصتی برای کسب عضویت شورا پیدا نکرده‌اند، در حالی که دولت‌هایی در همان منطقه هر کدام بین ۱۰تا ۲۲سال عضو شورا بوده‌اند.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: توازن ژئو پلیتیک و جغرافیایی در شورای امنیت ضروری است.

تخت روانچی همچنین اظهار داشت: شورای امنیت سازمان ملل در انجام وظایف خود باید برای «پیشگیری» و توسل به اقدامات غیر قهرآمیز تحت فصل ششم منشور اولویت قائل شود.

به گفته وی، حفظ صلح و امنیت از طریق پیشگیری، پارادایم غالب در منشور سازمان ملل است.پیشگیری، امروزه نیز به همان اندازه سال ۱۹۴۵که بنیانگذاران این سازمان آن را به عنوان اصل بنیادین در حفظ صلح و امنیت بین المللی مبنا قرار دادند، معتبر و مفید است. ‌وی اضافه کرد: یک سئوال کاملاً مرتبط اما این است که در انجام وظایف خود، شورای امنیت چقدر در اعمال این اصل موفق بوده است؟

تخت روانچی اظهار داشت: بررسی اجمالی عملکرد شورای امنیت نشان می‌دهد با اینکه این نهاد موظف به استفاده از پیشگیری و روشهای مسالمت آمیز تحت فصل ششم منشور بوده، از این اصل به ندرت استفاده کرده است و حتی در برخی زمانها، به گونه ای با وظایف خود تحت فصل ششم رفتار کرده است که گویا اصلاً آنها وجود ندارند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: برعکس، این نهاد مکرراً، با شتاب و بیش از حد به اقدامات قهر‌آمیز تحت فصل هفتم منشور متوسل شده است، بدون آنکه از اختیارات خود تحت فصل ششم منشور حتی استفاده کرده باشد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، این روند به وخامت بیشتر اوضاع، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها، نقض حقوق بشر جمعی یک ملت و مانند آن منجر شده است.

تخت روانچی توضیح داد: این موارد هنگامی که با عوامل دیگری مانند تصمیمات فراقانونی شورا یا سوء استفاده از این نهاد توسط برخی اعضای دائمی آن ترکیب شده اند، به طولانی شدن بیشتر درگیریها منجر شده اند.

وی اضافه کرد: در مجموع، روند برای حفظ صلح و امنیت بین المللی زیانبار بوده و بنابراین باید معکوس شود. ‌سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: اختیارت شورا تحت فصل هفتم منشور از جمله تحریم ها، باید فقط به عنوان آخرین راه و آن هم در صورت ضرورت و پس از اثبات ناکافی بودن اعمال تمام روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، اعمال شوند.

وی تصریح کرد: شورای امنیت در انجام وظایف خود باید برای پیشگیری و توسل به اقدامات غیر قهرآمیز تحت فصل ششم منشور اولویت قائل شود.

تخت روانچی گفت: با این حال، اصل پیشگیری و فصل ششم منشور هر قدر هم که مهم باشد، نمی تواند و نباید به صورت دلخواه اعمال شود؛ بلکه باید همواره با احتیاط، به شیوه ای هوشمندانه و در تطابق کامل با نص و روح منشور و حقوق بین الملل اعمال شود.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد توضیح داد: طبق ماده ۳۳منشور، مسئولیت حل و فصل هر گونه اختلاف بین المللی که تداوم آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، در درجه اول، کاملاً به عهده طرفهای مورد نظر است؛ لذا این اصل باید کاملاً توسط شورا مورد احترام قرار گیرد و به دقت رعایت شود. ‌وی اضافه کرد: مهمتر از آن، اختیارات شورا تحت فصل ششم هرگز نباید برای بررسی مسائلی که اساساً به صلاحیت داخلی دولتها مرتبط است یا برای بررسی وضعیت هایی که ادامه آن صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر نمی‌اندازد ، یا برای نقض یا تضعیف حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها مورد استفاد قرار گیرد.

تخت روانچی اظهار داشت: شورای امنیت و سایر ارکان اصلی سازمان ملل متحد باید پیشگیری را به عنوان رویکرد اصلی خود اتخاذ کنند و با رعایت کامل اختیارات خود و اصول مندرج در منشور، برای تحقق کامل و مؤثر اهداف و اصول سازمان و منافع مشترک ملت ها تلاش کنند.

نسخه مناسب چاپ