توسعه گیاهان دارویی در سطح ۲۹۸ هزار هکتار از مراتع
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از توسعه ۲۹۸ هزار هکتار کشت گیاهان دارویی در عرصه‌های مرتعی کشور ظرف چهار سال اخیر خبر داد.

به گزارش ایرنا، ترحم بهزاد با بیان اینکه این میزان توسعه گیاهان دارویی حدود ۴۸ هزار هکتار بیش از کل هدفگذاری در برنامه ششم توسعه بوده است، افزود: براساس برنامه ششم توسعه مکلف بودیم ظرف پنج سال ۲۵۰ هزار هکتار توسعه گیاهان دارویی در مراتع داشته باشیم، اما در مدت چهار سال به توسعه ۲۹۸ هزار هکتار گیاهان دارویی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه برای امسال نزدیک به ۱۲۰ هزار هکتار توسعه گیاهان دارویی در عرصه های مرتعی پیش بینی کرده ایم که تحقق آن بستگی به میزان بارندگی ها و شرایط آب و هوایی دارد، افزود: میزان تولید به نوع گونه های گیاهان دارویی بستگی دارد، اما به طور میانگین تولید گونه هایی مانند باریجه و آنغوزه در هر هکتار حدود ۲۰ کیلوگرم است.مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اذعان داشت: بذر و نهاده های مورد نیاز برای توسعه گیاهان دارویی در مراتع تامین و مکان یابی ها انجام شده است و با بارندگی های موثر بذرپاشی صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بذرپاشی به طور معمول از ۲۰ مهر هر سال آغاز می شود، گفت: امسال به دلیل کاهش بارندگی، بذرپاشی در برخی مناطق مرتعی به تاخیر افتاده و تاکنون در سطح ۱۱هزار و ۴۰۰ هکتار توسعه گیاهان دارویی داشته  ایم. اکنون نزدیک به ۸۰ درصد نیاز تولید داخلی گیاهان دارویی کشور به مصارف بخش‌های صنعت، غذا و دارو می‌رسد و مابقی صادر می‌شود.

نسخه مناسب چاپ